Kutsu seuran kevätkokoukseen 8.4.2017

Hyvä Suomi-Somalia Seuran jäsen,

toimintamme on lähtenyt tänä vuonna käyntiin osittain uuden hallituksen voimin. Haluamme kehittää Seuran toimintaa entistä aktiivisemmaksi ja kiinnostavammaksi. Ydintoimintaamme kuuluu tänäkin vuonna kehitysyhteistyöhankkeiden toteutus Somaliassa ja somalitaustaisten aseman parantaminen Suomessa. Ideoimme myös uutta toimintaa kotoutumiseen liittyen.

Olemme perustaneet neljä uutta työryhmää, jotka toteuttavat Seuran toimintaa. Nämä ovat kehitysyhteistyön ja kaupan edistämisen ryhmä, viestintä- ja vaikuttamisryhmä, kotoutumisryhmä ja kulttuuriryhmä. Etsimme näihin kaikkiin ryhmiin uusia jäseniä.

Lue lisää kuulumisia oheisesta jäsenkirjeestä!

Lisäksi toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi kevätkokoukseemme lauantaina 8.4. Malmin monitoimikeskukseen. Kokouskutsu löytyy ohesta. Soo dhawow!

Hallituksen puolesta,

Eva Nilsson
puheenjohtaja

Humanitaarinen vetoomus Somalian kansan auttamiseksi nälänhädän takia 14.03.2017

Humanitaarinen vetoomus Somalian kansan auttamiseksi nälänhädän takia 14.03.2017

Jakelu:
Ulkoministeriö: Humanitaarisen avun ja politiikan yksikkö, Afrikan ja Lähi-idän osasto, Suomen
Kenian ja Etiopian suurlähetystöt
Suomen Punainen Risti
Kirkon ulkomaanapu
Suomen UNICEF
Pelastakaa Lapset
Suomen pakolaisapu

Suomi-Somalia Seura pyytää jakelussa mukana olevia tahoja auttamaan Somaliaa ja Somalian kansaa  maassa meneillään olevan pahan nälänhädän, kuivuuden ja veden puutteen takia. Vetoamme Suomen  ulkoministeriöön ja sen humanitaariseen yksikköön, että se seuraa tilannetta ja auttaa maata  lisäresurssein. Vetoamme myös suomalaisiin järjestöihin, jotta ne tekisivät keräyksiä Somalian  auttamiseksi ja toimittaisivat maahan hätäapua.

Somalian kansa on kärsinyt viime vuosina sateiden epäsäännöllisyydestä johtuvasta kuivuudesta ja  nälänhädästä. Tilanne on tällä hetkellä vakava monessa osassa maata. Ihmiset tarvitsevat ennen kaikkea ruokaa ja vettä sekä lääkkeitä, huopia, telttoja ja muita perustarvikkeita hätätilanteen helpottamiseksi.

Olemme halukkaita tekemään yhteistyötä kanssanne tilanteen parantamiseksi.

Kiitos solidaarisuudestanne.

Eva Nilsson                           Yusuf Mubarak
Puheenjohtaja                     Varapuheenjohtaja

Suomi-Somalia Seura
suomisomaliaseura@gmail.com
https://suomisomaliaseura.wordpress.com/

Seuran 30-vuotis tiedote 20.10.2016

Suomi-Somalia Seura ry 30 vuotta

Suomi-Somalia Seura ry on ystävyysjärjestö, joka täytti tänä vuonna 30 vuotta. Seura edistää Suomen ja Somalian suhteita, suvaitsevaisuutta, ystävyyttä, kotoutumista, tiedotusta kuin myös kehitysyhteistyötä. Seura on ylpeä kaikesta mitä se on saanut vuosien varrella aikaan. Seura on ollut aktiivinen toimija niin Suomessa kuin Somaliassakin. Asian tiimoilta seura järjesti tänään 20.10.2016 juhlaseminaarin Kulttuurikeskus Sofiassa onnistuneesti.

Alkuvuosina 1986–1989 seura teki yhteistyötä ulkoministeriön kanssa Somalia-asioissa ja tuki somaliopiskelijoita Suomessa. Se oli myös yhdyssiteenä suomalaisille Somaliassa työskenteleville asiantuntijoille.

Vuodesta 1990, kun Suomeen alkoi tulla ensimmäisiä somalipakolaisia, seura oli vahvana tukena vastaanottokeskuksille somalikulttuurin osalta ja tarjosi Somalia-asiantuntijoita ja asiantuntijuutta. Seura oli myös mukana auttamassa Somaliliiton perustamisessa vuonna 1995. Ystävyysjärjestönä seura oli auttamassa sodan runtelemaa Somaliaa 2000-luvulla kansalaisjärjestön kehityshankkein, joista ensimmäinen aloitettiin vuonna 2001. Tämän vahvistamiseksi seura aloitti useiden järjestöjen kanssa keskustelun voimien yhdistämisestä Somalia-kehitysyhteistyön edistämiseksi. Keskustelujen seurauksena vuonna 2004 syntyi Suomen Somalia-verkosto.

2000-luvulla seura oli vahvasti mukana kotoutumisen edistämisessä ja järjesti aiheesta seminaareja, tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia. Seura jatkaa tätä työtä ja järjestää vuosittain aiheeseen liittyviä seminaareja tai keskusteluja, tehden samalla yhteistyötä kotoutumisen edistämisessä eri toimijoiden kanssa.

Vuosina 2010–2015 seuran toiminta on ollut monipuolista niin kulttuuritapahtumien, näyttelyjen, kielikurssien kuin kotoutumisen ja monikulttuurisuuden edistämisessä.

Vuosina 2016–2020 –seuran kotoutumistoiminnan painopisteet ovat hyvien käytänteiden jakamisessa ja kehittämisessä. Seura panostaa kehitysyhteistyössä laatuun, yhteistyöhön ja kestävään kehitykseen. Seura tukee maiden yritysten välistä yhteistyötä ja tekee yritysyhteistyöhön liittyvää työtä eri toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin Somaliassa.

Somalian tilanne on pitkästä aikaa valoisampi – tulevaisuus on edessä. Maassa järjestetään tänä vuonna valitsijamiesvaalit niin parlamentin kuin presidentin valitsemiseksi. Tässä yhteydessä seura jatkaa entiseen maliin vahvaa työtä Suomen ja Somalian suhteiden ja ystävyyden edistämisessä.

Kulttuuritoiminnan tarjonnan suhteen seura tekee yhteistyötä museoiden ja kirjastojen kanssa ja edistää tarjonnan lisäämistä ja tietojen vaihtoa. Parhaillaan seura edistää Mogadishu Ennen ja Nyt -näyttelyä jonka on määrä toteutua ensi vuonna yhteistyöhankkeena Helinä Rautavaaran museon kanssa.

Juhlaseminaarin yhteydessä seura antoi kunniakirjoja kolmelle koululle, jotka ovat mielestämme ansiokkaasti edistäneet maahanmuuttajien kotoutumista.

Helsingin aikuislukio
Helsingin Diakoniaopisto
Stadin aikuisopisto

Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja jäseniä hienosta vuosista ja tuesta, toivomme yhteistyön jatkuvan ja vahvistuvan seuraavina vuosina.

Suomi-Somalia Seura ry

Sillanrakentaja Suomen ja Somalian Välillä