Seuran 30-vuotis tiedote 20.10.2016

Suomi-Somalia Seura ry 30 vuotta

Suomi-Somalia Seura ry on ystävyysjärjestö, joka täytti tänä vuonna 30 vuotta. Seura edistää Suomen ja Somalian suhteita, suvaitsevaisuutta, ystävyyttä, kotoutumista, tiedotusta kuin myös kehitysyhteistyötä. Seura on ylpeä kaikesta mitä se on saanut vuosien varrella aikaan. Seura on ollut aktiivinen toimija niin Suomessa kuin Somaliassakin. Asian tiimoilta seura järjesti tänään 20.10.2016 juhlaseminaarin Kulttuurikeskus Sofiassa onnistuneesti.

Alkuvuosina 1986–1989 seura teki yhteistyötä ulkoministeriön kanssa Somalia-asioissa ja tuki somaliopiskelijoita Suomessa. Se oli myös yhdyssiteenä suomalaisille Somaliassa työskenteleville asiantuntijoille.

Vuodesta 1990, kun Suomeen alkoi tulla ensimmäisiä somalipakolaisia, seura oli vahvana tukena vastaanottokeskuksille somalikulttuurin osalta ja tarjosi Somalia-asiantuntijoita ja asiantuntijuutta. Seura oli myös mukana auttamassa Somaliliiton perustamisessa vuonna 1995. Ystävyysjärjestönä seura oli auttamassa sodan runtelemaa Somaliaa 2000-luvulla kansalaisjärjestön kehityshankkein, joista ensimmäinen aloitettiin vuonna 2001. Tämän vahvistamiseksi seura aloitti useiden järjestöjen kanssa keskustelun voimien yhdistämisestä Somalia-kehitysyhteistyön edistämiseksi. Keskustelujen seurauksena vuonna 2004 syntyi Suomen Somalia-verkosto.

2000-luvulla seura oli vahvasti mukana kotoutumisen edistämisessä ja järjesti aiheesta seminaareja, tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia. Seura jatkaa tätä työtä ja järjestää vuosittain aiheeseen liittyviä seminaareja tai keskusteluja, tehden samalla yhteistyötä kotoutumisen edistämisessä eri toimijoiden kanssa.

Vuosina 2010–2015 seuran toiminta on ollut monipuolista niin kulttuuritapahtumien, näyttelyjen, kielikurssien kuin kotoutumisen ja monikulttuurisuuden edistämisessä.

Vuosina 2016–2020 –seuran kotoutumistoiminnan painopisteet ovat hyvien käytänteiden jakamisessa ja kehittämisessä. Seura panostaa kehitysyhteistyössä laatuun, yhteistyöhön ja kestävään kehitykseen. Seura tukee maiden yritysten välistä yhteistyötä ja tekee yritysyhteistyöhön liittyvää työtä eri toimijoiden kanssa niin Suomessa kuin Somaliassa.

Somalian tilanne on pitkästä aikaa valoisampi – tulevaisuus on edessä. Maassa järjestetään tänä vuonna valitsijamiesvaalit niin parlamentin kuin presidentin valitsemiseksi. Tässä yhteydessä seura jatkaa entiseen maliin vahvaa työtä Suomen ja Somalian suhteiden ja ystävyyden edistämisessä.

Kulttuuritoiminnan tarjonnan suhteen seura tekee yhteistyötä museoiden ja kirjastojen kanssa ja edistää tarjonnan lisäämistä ja tietojen vaihtoa. Parhaillaan seura edistää Mogadishu Ennen ja Nyt -näyttelyä jonka on määrä toteutua ensi vuonna yhteistyöhankkeena Helinä Rautavaaran museon kanssa.

Juhlaseminaarin yhteydessä seura antoi kunniakirjoja kolmelle koululle, jotka ovat mielestämme ansiokkaasti edistäneet maahanmuuttajien kotoutumista.

Helsingin aikuislukio
Helsingin Diakoniaopisto
Stadin aikuisopisto

Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita ja jäseniä hienosta vuosista ja tuesta, toivomme yhteistyön jatkuvan ja vahvistuvan seuraavina vuosina.

Suomi-Somalia Seura ry

Sillanrakentaja Suomen ja Somalian Välillä

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s